Termes I Condicions

La Dream & Jump, S.L., societat comercial, proveïdora de serveis recreatius, dedicada al gimnàs i activitats d´oci, organització de festes d´aniversari i planificadora d´esdeveniments en general, titular de la marca BOUNCEInc Espanya,  d´ara endavant designada com a tal, demana a tots els clients llegir atentament el present document abans de comprar entrades, ja que la compra valida l´acceptació d’aquests termes i condicions:

 1. L´ús de les instal·lacions, és a dir, la zona d´activitats, implica l´acceptació dels termes i condicions mencionats en aquest document.
 2. L’arena* només pot ser utilitzada per nens amb una edat mínima de 3 anys i un pes màxim de 120 kg (recomanat).
 3. Els nens menors de 12 anys d´edat només poden fer servir l’arena si estan acompanyats i supervisats ​​per un adult que assumeixi la plena responsabilitat d´
 4. A algunes àrees de l’arena només es permet a persones de més de 125 cm d’alç
 5. Les persones menors de 110cm d’alçada només poden fer servir l’arena en àrees específiques reservades per a aquest propòsit.
 6. BOUNCEInc Espanya sol·licitarà un document d´identificació vàlid sempre que sigui necessari.
 7. Els usuaris de l’arena no poden estar malalts o tenir instruccions mèdiques que desaconsellin l´ús de BOUNCEInc Espanya.
  1. Per raons de seguretat, les dones embarassades, persones amb qualsevol tipus de guix o amb altres problemes visibles de salut o condició física no poden fer servir aquest servei.
  2. En cas de dubte, contacti amb el seu metge.
 8. A l’arena està prohibit l´ús de collarets, arracades, roba amb metalls o braçalets de metall i altres.
 9. BOUNCEInc Espanya es reserva el dret d´admissió i pot sol·licitar la sortida de les instal·lacions a qualsevol persona que posi en perill la seva pròpia seguretat o la d’altres, inclòs el personal de BOUNCEInc Espanya, o que incompleixi les normes de funcionament de les instal·lacions, que es trobi sota la influència de drogues o alcohol o tingui un comportament inadequat o un comportament en contra de la llei.
 10. La compra d´entrades està subjecta a reserva prèvia i disponibilitat de dates.
 11. Les entrades són propietat de BOUNCEInc Espanya.
 12. Els serveis solament poden utilitzar-se d´acord amb les condicions de la reserva que es realitza, respecte a la identificació i el nombre de persones. La persona que va fer la reserva és responsable del seu compliment.
 13. Les entrades, les reserves i els passis no estan subjectes a reemborsament i no poden transferir-se, canviar-se o retornar-se.
 14. Les entrades, les reserves i els passis solament són vàlides per la data que es mostra i són nuls si es manipulen.
 15. Si compra una entrada en nom d´una altra persona o persones, ambdós / tots estan d´acord i accepten els presents termes i condicions.
 16. L´entrada, reserva o passi solament dóna accés a l’arena, amb exclusió de qualsevol altre servei o producte, com aliments, begudes, equip personal per fer servir a la arena, festes, esdeveniments i serveis de fotografia o gravació de vídeo, excepte si s´agrega i es paga per separat.
 17. No està permès portar aliments i begudes de fora a les instal·lacions de BOUNCEInc Espanya.
 18. Els productes alimentaris desempaquetats, un cop escollits i entregats es consideren comprats; els canvis o devolucions no estan permesos.
 19. La roba, béns i productes comercials no es poden canviar ni retornar, sense perjudici de la Llei de Garantia.
 20. Per a efectes promocionals i de seguretat, els clients autoritzen que se´ls fotografiï i que les imatges es capturin per a vídeos, així com les dels seus fills i altres menors sota la seva responsabilitat.
 21. Només es pot accedir a l’arena després que l’usuari estigui degudament identificat i de l’autorització expressa dels agents de BOUNCEInc Espanya.
 22. L´ús de l’arena per part dels titulars dels passis estan subjectes a la disponibilitat i autorització proporcionada pels agents de BOUNCEInc Espanya en aquell moment.
 23. L´usuari de l’arena està obligat a complir estrictament amb tots els rètols i instruccions donats pels monitors de BOUNCEInc Espanya i a interrompre l´activitat quan es requereixi.
 24. L´usuari és sempre responsable de qualsevol dany que ocasioni a tercers, a si mateix o a les instal·lacions durant el curs de la seva activitat.
 25. L´ús de les instal·lacions i l’equipament de BOUNCEInc Espanya pot ocasionar danys a la salut, danys a la integritat física (és a dir, lesions greus o discapacitat permanent) o a la vida (pot causar la mort) dels usuaris respectius, encara que BOUNCEInc Espanya pren totes les mesures per minimitzar aquests riscs.
 26. El client i / o usuari és conscient dels riscs referits i exclou de qualsevol responsabilitat a BOUNCEInc Espanya, el seu personal, directors i agents pels danys causats ​​durant la seva activitat al local, assumint la plena responsabilitat per ells, renunciant a qualsevol recurs legal i accions que poden ser previstes per llei.
 27. BOUNCEInc Espanya pot incórrer en despeses mèdiques i de qualsevol ajuda d´emergència a qualsevol usuari, el qual estarà obligat a reemborsar aquestes despeses .
 28. BOUNCEInc Espanya no és responsable dels danys, pèrdues, articles robats i / o desaparició de béns dels clients dins les instal·lacions.
 29. No es permeten animals a les instal·lacions, excepte gossos d´assistència.
 30. No està permès fumar el local.
 31. Cada producte i / o servei té condicions d’accés úniques.
 32. L´ús de mitjons antilliscants BOUNCE és obligatori per accedir a la zona d’activitats, amb excepció dels trampolins de paret / wallrunning (Àrea de Performance), les classes BOUNCEFIT i altres activitats designades per BOUNCEInc Espanya.
 33. Una vegada que passa l’hora reservada, no és possible fer cap canvi.
 34. Totes les reserves, entrades i compres de passis exigeixen el pagament total en el moment de la compra / adquisició. El pagament es pot realitzar a través de les nostres pàgines de pagament segur utilitzant la seva targeta de crèdit o dèbit. La seva targeta serà debitada en el moment que es fa la comanda i rebi la confirmació.
 35. Els Family Tickets són entrades per a 4 membres de la família, sent obligatòria la presència d’1 adult, però només estan permesos 2 adults.
 36. Les entrades per a estudiants, denominades Student Sessions, són entrades per a tots aquells que tenen una identificació d´estudiant vàlida. El cronograma i les condicions d’accés estan subjectes a les característiques del programa vigent.
 37. L´accés a l’arena està permès fins que s´assoleix la capacitat màxima definida per hora.
 38. BOUNCEInc Espanya té una política de compres en línia que es pot llegir a BOUNCEInc.es
 39. BOUNCEInc Espanya té una política de privacitat que es pot llegir a BOUNCEInc.es
 40. La invalidesa o impracticabilitat de qualsevol de les condicions i termes abans esmenats no exclouen l’aplicació de la resta.

* Àrea dins l’espai BOUNCEInc Espanya on estan disponibles totes les activitats de trampolí.